Telefon :

GmbH ne demek?

/
/
GmbH ne demek?

GmbH ne demek?

GmbH’yi şirket isimlerinin yanında sıklıkla görmüş olabilirsiniz. Türkiye’deki limited şirket yapısına benzer olan GmbH, Almanca bir terimdir. Açılımı Gesellschaft mit beschränkter Haftung şeklindedir.

Almanya’da en çok tercih edilen sermaye şirketi türlerinden biri olan GmbH’lere Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn’da da aynı isimle rastlanmaktadır.¹

GmbH nedir?
GmbH kısa adıyla bilinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung’lar, limited şirketlerdir.

GmbH, Alman Hukukuna göre tek bir gerçek kişi ya da birden çok gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir. Asgari sermayesi 25.000 eurodur.²

Şirket ortaklarının pay oranlarının birbirinden farklı olması sorun teşkil etmez. Ancak, şirket kurulumu esnasında taahhüt edilen sermayenin en az yarısının ödenmesi beklenir.²

Limited şirket bir sermaye ortaklığıdır. Bundan dolayı kurumsal bir yapısı vardır. Müdür tarafından yönetilir. Bu kişi ortaklardan biri olabilir. Şirkete ilişkin hukuki işlemler de kural olarak müdür tarafından yürütülür.²

Burada bir ana sözleşme bulunur. Bu sözleşmenin noter tasdikli olması gerekir. Sözleşme; şirket unvanı, merkezi, kuruluş amacı, toplam sermaye tutarı, payların dağılımı gibi konularda bilgiler içerir.

Şirket kurucuları; şirket içi ilişkilerde, vergi borçlarında ve üçüncü kişilerle kurdukları iş ilişkilerinde, hem şirket mal varlıkları ve hisseleriyle hem de bireysel mal varlıklarıyla sorumludurlar. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna ilişkin aykırılıklarda şirket müdürünün cezai sorumluluğu da bulunur.²

Limited şirket, kurumlar vergisi mükellefidir. %15 tutarındaki verginin mükellefi ortaklar değil, şirket tüzel kişiliğidir.²

GmbH’ler kurumlar vergisi haricinde gelir vergisi, ticaret vergisi, katma değer vergisi ve taşınmaz devir vergisi gibi diğer vergi türlerinin de mükellefidir.

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir. 

0232 532 1 520