Telefon :

Sıkça Sorulan Sorular

GmbH Sıkça Sorulan Sorular

Evet, GmbH şirketi tek bir gerçek kişi tarafından kurulabilir. Ayrıca, birden çok gerçek veya tüzel kişinin ortaklığı ile de GmbH kurmak mümkündür.

GmbH Kuruluşu için gerekli sermayenin alt limiti 25.000 € olarak belirlenmiştir. GmbH kuruluşunda en az minimum sermaye tutarının yarısı olan 12.500 € tutarında paranın şirket açılışında şirket banka hesabına yatırılması ve sermaye olarak gösterilmesi zorunludur. Bir başka ifade ile, GmbH kuruluşunda taahhüt edilen sermaye tutarının yarısının ödenmesi zorunludur.

Hayır. GmbH kurmak için Almanya'da çalışma izninizin olmasına gerek yoktur. Ancak, şirket bünyesinde Genel Müdür, CEO ve farklı herhangi bir pozisyonda görev almak istiyorsanız, Almanya'dan ulusal vize talep etmeniz ve bu vizede çalışma izninizin olması gerekmektedir. Bir GmbH kurarak, yatırımcı olursunuz. Almanya'da tek seferde 90 gün kalmanıza ya da vizenin geçerli olduğu süre aralığında son 180 günde toplam 90 gün kalmanıza izin veren vizeniz ile yatırımcı statünüzü sürdürürebilir, şirket sahipliği, hissedaralığı yapabilir, şirketinizde çalıştırmak üzere çalışan istihdam edebilirsiniz.

GmbH'nın resmi temsilcisi, hukuki işlemleri yürütmede sorumlusu ve yöneticisi şirket müdürüdür. Bir GmbH müdürünün ünvanı Almanca Geschäftsführer / Geschäftsführerin olarak ifade edilen genel müdürdür. Genel Müdür, şirket ortaklarından birisi olabileceği gibi, tek kişi tarafından kurulan şirketlerde şirketin kurucusu ve tek hissedarı da olabilir ortakların dışından da atanabilir. Şirket kurucusu yatırımcının geschäftsführer olması için şirket kuruluşundan sonra yeniden ilgili makamlara başvurması ve Schengen vizesinin statüsünü değiştirmesi gerekmektedir. Şayet, kurucunun halihazırda kendine çalışma izni sağlayan bir vizesi varsa, bu girişime gerek yoktur.

GmbH Ana Sözleşmesi, şirketin kurucuları tarafından hazırlanabileceği gibi, bir danışman, bir avukat ya da bir muhasebeci gibi deneyimli bir uzman tarafından da hazırlanabilmektedir. Buna karar verecek olan yatırımcının kendisidir. Stahlmann & Zeit, şirket sözleşmesinin hazırlanmasında ve şirket kuruluşunda her bir adımı sizin için planlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi, Şirketin ünvanını, şirketin merkez ve şubelerini, şirketin kuruluş amaçlarını, sermaye tutarını, pay dağılımını ve ortaklık yapısını içermelidir. Ana sözleşme Noter tarafından onaylanmaktadır. Noter onayı ile birlikte Şirket kuruluş aşamasında bir ön şirket - Vor-GmbH, GmbH i.G ünvanına sahip olur. GmbH i.G, şirketin faaliyete geçtiğini göstermektedir.

Noter, GmbH Şirket Ana Sözleşmesini onaylayarak, şirketin GmbH i.G ünvanı resmiyet kazanır. Bu aşamada, sermaye tutarı şirket banka hesabına yatırılmalı, sermayenin yatırıldığına dair dekont notere teslim edilmeli ve Ticaret siciline kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Böylelikle Şirket tam anlamıyla GmbH ünvanına sahip olacaktır. ​

Almanya'da kurulan bir GmbH şirketi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, ticaret vergisi, katma değer vergisi ve taşınmaz devir vergisi gibi vergi türlerinden etkilenmektedir ve şirketi etkileyen her bir vergiden dolayı vergi mükellefi statüsündedir.

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir. 

 

0232 532 1 520